гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, e-mail: info@nts-ruse.org


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Предстоящи обучения

 • Курс Монтьор на фотоволтаични съоръжения и инсталации (соларни системи)

  обучение по специалност "Възобновяеми енергийни източници" (ВЕИ)

  С партньорството на Русенски Университет "Ангел Кънчев"

  Начало на курса - месец септември 2024 г.

  Онлайн запитване:

  Център за иновативни образователни услуги-гр. Русе


 • Курс за придобиване на провоспособност за огняр

  обучение по специалност "Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения

  Начало на курса - месец юни 2024 г.  За информация и записване за предстоящите обучения:

  тел.: 0878-820-267; 0878-820-268

  e-mail: info@nts-ruse.org