гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, e-mail: info@nts-ruse.org


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Научно-техническа дейност

ТО на НТС – гр. Русе съдейства за организиране и провеждане на научно-технически конференции, семинари и форуми по актуални въпроси в областта на науката, техниката, икономиката, образованието и обучението на местно, регионално, национално и международно ниво.

В организацията членуват инженери, икономисти, учени и преподаватели и други специалисти от областта на техниката, икономиката и образованието в Русенския регион, структурно обединени в Отраслови териториални съюзи и Клубове по професионални интереси.