гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, e-mail: info@nts-ruse.org


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Курсове

ЦПО към Териториална организация на НТС – Русе
Дом на науката и техниката организира следните обучения:

Професионални обучения

 • Оперативно счетоводство, Текстообработване, Малък и среден бизнес, Бизнес - администрация, Административно обслужване
 • Заваряване, Шлосерство, Металообработващи машини
 • Електрически инсталации, Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения, Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна, Възобновяеми енергийни източници, Газова техника
 • Пътностроителна техника, Подемно - транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства, Подемно - транспортна техника с електрозадвижване
 • Помощник- възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Социална работа с деца и семейства в риск, Социална работа с деца и възрастни с увреждания и хронични заболявания
 • Земеделец, Озеленяване и цветарство, Екскурзоводско обслужване, Селски туризъм

Обучения по ключови компетентности

 • Езиково обучение – Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Румънски език, Руски език, Български език
 • Дигитална компетентност, Работа в екип, Управление на конфликти, Умения за учение, Мотивационно обучение

Обучения за придобиване на правоспособност

 • Електрокари и мотокари за:
  • I група - платформени и/или нископовдигачи
  • II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи
  • III група - високоповдигачи с товароподемност над 10 тона
 • Машинист на челен товарач
 • Машинист на парни и водогрейни котли,Машинист на енергийни котли
 • Машинист на мостови и козлови кранове, Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита (автокранове), Машинист на портални кранове, Машинист на подвижни работни площадки

Специализирани ежегодни обучения

 • Обучения за придобиване/потвърждаване на квалификационна група, съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (електробезопасност)
 • Обучения по закона за здравословни и безопасни условия на труд и наредби към него - Наредба РД 07-2 за длъжностни лица по безопасност и здраве при работа, Наредба № 4 за представителите на КУТ и ГУТ в предприятията
 • Обучения по наредби за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност
 • Разработване на конкретни програми за обучения по заявка

  Лицензия № 200812653

  в Национална агенция за професионално образование и обучение

  ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА!