гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, 082/820-260, 082/820-261, 082/820-262, 082/820-256, e-mail: dnt@networx-bg.com


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Курсове

Териториална организация на НТС – Русе
Дом на науката и техниката

ЛИЦЕНЗИРАНА ЗА

Курсове за придобиване на професионална квалификация:

счетоводител; офис – мениджър; оператор на компютри; продавач - консултант; машинен монтьор, монтьор на автотранспортна техника, на газова техника, на електрически инсталации, на хладилна вентилационна и климатична техника, на електродомакинска техника, на пътностроителна техника, мотокаристи, кранисти, асансьорни монтьори; шлосери; стругари ;електромонтьори; огняри; фермер ; техник животновъд ; работник в животновъдството, пчелар, зайцевъд, рибовъд, билкар; озеленител; лесовъд; хотелиерство; готвач; сервитьор- барман; екскурзовод; ; хлебар – сладкар оператор в производство на облекло; моделиер - конструктор; дърводелец и мебелист; строител – всички специалности; социални услуги на деца и семейства в риск; социални услуги на деца и възрастни с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания; помощник -възпитател в отглеждането и възпитанието на деца; козметика; фризьорство

Ежегодни , задължителни според Българското законодателство лицензионни курсове:

по Закона за безопасни условия на труд и Наредбите към него; за придобиване на квалификационна група по електробезопасност; по изискванията на всички наредби за технически надзор и безопасна експлоатация на под надзорните съоръжения

Чужди езици за всички нива

Английски; немски; френски; испански; италиански; гръцки; румънски

Компютърна грамотност:

Windows, Word, Excel, PowerPoint, INTERNET

ПО ЗАЯВКА РАЗРАБОТВА КОНКРЕТНИ ПРОГРАМИ

Организацията е лицензирана в НАПОО за извършване на квалификационна дейност - издава документ за професионална квалификация по образец на МОН

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА!