гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, 082/820-260, 082/820-262, факс: 082/820-256, e-mail: dnt@networx-bg.com


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Курсове

Териториална организация на НТС – Русе
Дом на науката и техниката организира следните обучения:

ЛИЦЕНЗИЯ № 200812653

В НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Професионални обучения:

 • Оперативен счетоводител, Оператор на компютър, Офис-мениджър, Офис – секретар, Сътрудник социални дейности, Продавач – консултант, Помощник-възпитател;
 • Машинен монтьор, Монтьор на подемно-транспортна техника, Монтьор на транспортна техника, Монтьор на енергийни съоръжения, Огняр, Моделиер-технолог, Оператор в производство на облекло, Оператор в дървообработването, Работник в горското стопанство, Работник в озеленяването, Фермер, Пчелар, Строител;
 • Организатор туристическа агентска дейност, Екскурзовод, Сервитьор-барман, Хлебар-сладкар, Камериер, Готвач, Козметик, Фризьор.

Обучения по ключови компетентности

 • Езиково обучение – Английски език, Немски език, Френски език, Испански език, Италиански език, Румънски език, Руски език, Български език;
 • Компютърна грамотност – Windows, Word, Excel, Power Point, Internet;
 • Машинопис;
 • Работа в екип, Управление на конфликти, Умения за учение, Мотивационно обучение.

Дистанционно Обучение

Графичен дизайн

Основните модули на курса са: Adobe Illustrator; Adobe Photoshop; Web Design; CorelDraw; Adobe InDesign; Предпечатна подготовка.

Обучения, съгласно разпоредби на нормативни актове, свързани с дейността на ИА Автомобилна администрация

 • Обучение съгласно Наредба 40 за Консултанти по безопасността при превоз на опасни товари, за предприятията, извършващи превози на опасни товари и/или товарене и разтоварване на опасни товари (ADR консултанти);
 • Обучение съгласно Наредба 40 за придобиване и удължаване срока на валидност на ADR свидетелство за водачи, извършващи превоз на опасни товари;
 • Обучение съгласно Наредба 11 и Наредба 33 за придобиване на професионална компетентност “Ръководител на транспортна дейност” за автомобилен превоз на пътници и товари;
 • Обучение съгласно Наредба 41 за водачи придобили правоспособност за управление на МПС с категории С, С+Е, Д, Д+Е за задължителното обучение за придобиване на Карта за квалификация на водач на МПС съгласно изискванията на Европейския съюз за страните членки.

Обучения за придобиване на правоспособност

 • Електрокари и мотокари за:
  • I група - платформени и/или нископовдигачи;
  • II група - универсални и/или специализирани високоповдигачи;
  • III група - високоповдигачи с товароподемност над 10 тона;
 • „Машинист на челен товарач”;
 • „Машинист на парни и водогрейни котли”, „Машинист на енергийни котли”;
 • „Машинист на мостови и козлови кранове”, „Машинист на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита (автокранисти); „Машинист на портални кранове”;
 • Обучение за придобиване на правоспособност за „Машинист на подвижни работни площадки”.

Обучения по закона за здравословни и безопасни условия на труд и наредби към него

Обучения, съгласно разпоредби на нормативни актове за технически надзор и безопасна експлоатация на поднадзорните съоръжения

Разработване на конкретни програми за други професии, специалности и обучения по заявка

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ТРАДИЦИЯТА!