гр. Русе, ул. "Александровска №28, тел.: 082/820-257, e-mail: info@nts-ruse.org


Дом на науката и техниката
Русе, ул. "Александровска" № 28


Учебен център
Русе, бул. "Придунавски" № 6 Б


 

Зали

Дом на науката и техниката-гр. Русе, предлага зали за провеждане на семинари, обучения, тренинги и други събития, на следните адреси:

ул. Александровска № 28


Учебна зала с 24 работни места

 

бул. Придунавски № 6Б


Учебна зала с 18 работни места